Türkiye'de HIV/AIDS 2012

Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi hiv pozitif tanısı alan kişilerin istatistikleri tutulur. Bu veri toplama işlemine sürveyans denir. HIV, diğer pek çok bulaşıcı hastalık gibi bildirimi zorunludur. Bu bildirimler tanıyı koyan merkez tarafından Sağlık Bakanlığı'na, tanı alan kişilerin kimlik bilgileri kesinlikle deşifre edilmeyecek şekilde özel bir kodlama sistemi uygulanarak hasta – hekim mahremiyetini ifşa etmeden yapılır. Bu istatistiklerdeki (sürveyanstaki) amaç hastalığın yayılımının belirlemek ve buna göre sağlık politikalarını oluşturmak. Aşağıdaki tablolar T.C. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 2012 yılının son istatistikler yani buradaki veriler resmi veriler. HIV pozitif olduğunu bilmeyenler ve henüz bildirimi yapılmamış olanlar bu sayılara dahil değil. HIV/AIDS uzmanları, gerçek sayıların en az birkaç kat daha fazla olduğunu tahmin etmektedirler.T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI
01 EKİM 1985 – 31 ARALIK 2011
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLARIN KONTROLÜ DAİRE BAŞKANLIĞI,
ZÜHREVİ HASTALIKLAR ŞUBESİ


TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR AIDS HIV (+) TOPLAM
1985 1 1 2
1986 2 3 5
1987 7 27 34
1988 9 26 35
1989 11 20 31
1990 14 19 33
1991 17 21 38
1992 28 36 64
1993 29 45 74
1994 34 52 86
1995 34 57 91
1996 37 82 119
1997 38 105 143
1998 29 80 109
1999 28 91 119
2000 46 112 158
2001 40 144 184
2002 48 142 190
2003 52 145 197
2004 47 163 210
2005 37 295 332
2006 35 255 290
2007 24 352 376
2008 49 401 450
2009 75 453 528
2010 70 557 627
2011 80 619 699
TOPLAM 921 4303 5224


TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN HIV/AIDS VAKALARININ, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI, 2011
YAŞ GRUPLARI ERKEK KADIN TOPLAM
0 19 7 26
1-4 11 18 28
5-9 7 11 18
10-14 6 4 10
15-19 36 43 74
20-24 282 260 502
25-29 504 299 742
30-34 632 246 811
35-39 594 158 684
40-49 795 196 868
50-59 408 131 503
60+ 225 49 258
Bilinmeyen 210 100 304
TOPLAM 3.729 1.495 5.224


TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN, OLASI BULAŞMA YOLUNA GÖRE HIV/AIDS VAKALARININ, DAĞILIMI, 2011
OLASI BULAŞMA YOLU
Homo/biseksüel cinsel ilişki 443
Damar içi madde bağımlılığı 152
Homoseksüel/Biseksüel cinsel ilişki + Damar içi madde bağımlılığı 10
Hemofili hastalığı 11
Transfüzyon 57
Heteroseksüel cinsel ilişki 2.753
Anneden bebeğe geçiş 70
Nozokomiyal bulaşma 24
Bilinmeyen 1.704
TOPLAM 5.224