AIDS TESTLERİ NELERDİR ?

Laboratuarımızda çalışılmakta olan HIV testi yöntemleri , virüsü saptama hassasiyeti ve vücuda giriş zamanına göre değişiklik göstermektedir.


Laboratuarımızda çalışılan HIV testi yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır ;
  • HIV Duo Ultra ( Antigen – Antikor ) 4.Jenerasyon Test
  • HIV PCR ( Viral RNA )
  • p24 Antigen Testi
  • ELİSA ( Anti – HIV ) Testi


HIV virüsünün bir kişiye bulaşmasından hemen sonra, bir çok laboratuarda kullanılan eliza testleriyle virüsün bulaşıp bulaşmadığı anlaşılamamaktadır.ELISA testleri tarama amaçlıdır ve HIV’e karşı vücutta oluşan antikorların varlığını araştırmaktadır. Bu antikorlar, vücutta virüsün girişinden (şüpheli ilişkiden) itibaren 4 haftadan sonra ortaya çıkmakla birlikte, bir çok laboratuarlarda kullanılan yöntemlerle genelde ancak 1.5-3 ay sonra tespit edilebilmektedirler. Eliza yani Anti-HIV testlerinin , 4 haftadan önce sonuç verebilmeleri ise oldukça zordur.


HIV DUO ULTRA ( Antigen – Antikor ) 4.jenerasyon Test

Şüpheli cinsel ilişkiden itibaren, daha erken sürede sonuç alabilmek için, HIV’e özgü antijen arayan testleri kullanmak gerekmektedir. Çünkü, hastanın kanında HIV p24 antijeni, HIV taşıyan kan nakli gibi yüksek miktarda virüs bulaşması olan durumlarda, bulaşmadan sonraki ilk 24 saatte bile yüksek miktarda saptanabilmektedir. Cinsel ilişkiyle bulaşma olan durumlarda ise virüs önce vücutta bir çoğalma dönemi geçirmekte ve bulaşmadan 2 hafta kadar sonra kanda HIV p24 antijeni saptanabilmektedir.Bu dönemde vücutta antikor üretimi ortaya çıkmamıştır.HIV p24 antijeni, şüpheli ilişkiden sonraki 2-6 hafta içinde yüksek düzeyde kanda bulunmakta, daha sonra düzeyi düşmektedir.

Bu dönemde HIV antikorları henüz ölçülebilir düzeye ulaşmadığı için, HIV p24 antijeni bakılması, erken tanı olanağı sağlamaktadır. Çünkü HIV antikorları 4. haftadan sonra ortaya çıkmakla birlikte, kullanılan ELISA testleriyle ölçülebilir sonuç vermeleri ancak 1.5-3 ay sonra olabilmektedir.

Bu nedenle, şüpheli ilişkiden sonra, erken dönemde sonuç alabilmek için HIV p24 antijeni ve antikora beraber bakılması daha uygun olacak ve tanıyı daha erken koyabilme imkanı sağlayacaktır.

HIV p24 antijenini, hem de HIV 1+2 antikorlarını birlikte ölçen HIV testleri geliştirilmiştir. Bu testler şüpheli ilişkiden itibaren HIV bulaşmasını daha erken ve başlangıç döneminde ortaya koyma avantajı sunmaktadırlar.

HIV DUO ULTRA testi laboratuarımızın mikrobiyoloji bölümünde uzmanlarımızın gözetiminde deneyimli laborantlarımız tarafından çalışılmaktadır.

Hacettepe HIV / AIDS ARAŞTIRMA MERKEZİ kendi internet sitesinde 4.Jenerasyon Tarama testlerini önermektedir.

Makaleyi Okumak İçin TIKLAYINIZDördüncü-jenerasyon hiv tarama testleri:

Serokonversiyon panel analizleri içinde 'antibody capture assay' temelli testler olmalarına rağmen birinci sırada yer almaktadırlar. Üçüncü jenerasyon testlerle karşılaştırıldıklarında tanıda 3-5 günlük zaman kazanımı sağlarlar. Bu testlerin kullanılması şiddetle önerilmektedir, çünkü bireyler antijen-pozitif prekonversiyon döneminde yüksek bulaştırıcılığa sahip olabilirler.


HIV PCR ( Viral RNA )

PCR yöntemi, Polimerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) anlamına gelmektedir.HIV ilerledikçe virüs kendisini kopyalamaya devam eder virüsün kopya sayısı ve virüs yükü kanda artar. Bu yöntemle, vücutta çok az miktarda virüs bile bulunsa, bunlar çoğaltılarak ölçülebilir hale gelmekte ve ayrıca vücutta bulunan virüsün ne miktarda olduğu saptanabilmektedir. Enfekte olmuş bir kişinin kanında virüs bulunmasına rağmen erken dönemde virüse karşı antikor oluşmamaktadır. Bu nedenle PCR testi erken evrede HIV virüsünün kanda tespitinde kullanılmaktadır.

HIV tanısı almışsanız HIV viral yükünün (HIV RNA) ölçümü doktorunuza vücudunuzda ne kadar HIV virüsü olduğunu ve ne kadar hızla çoğaldığını gösterir.HIV PCR virüsün vücutta varlığını veya ilaç direncinin tespitinde veya başka bir tedavi protokolüne ihtiyacını belirlemede yardımcı olur.

PCR testi,güvenilir ve hassas yöntem olmakla birlikte, dezavantajı, daha zor ve karmaşık bir çalışma yöntemine sahip olmasıdır. Moleküler Bölümü olmayan laboratuarlar, bu testi çalışamazlar. Bu nitelikte laboratuar sayısı da, ülkemizde çok az olup, HIV PCR çalışan laboratuar sayısı bir kaç tanedir.

PCR testleri laboratuarımızın moleküler mikrobiyoloji bölümünde uzmanlarımızın gözetiminde deneyimli biyologlarımız tarafından çalışılmaktadır.


P24 Antijen Testi

P24, HIV virüsüne özgü viral bir proteindir. Bu proteinin vücutta saptanması virüs varlığını göstermektedir. Bu protein virüs bulaşmasından sonra geçen 2-6 hafta içinde yüksek düzeyde kanda bulunmakta, daha sonra düzeyi düşmektedir. Bu dönemde HIV antikorları henüz ölçülebilir düzeye ulaşmadığı için, HIV p24 antijeni bakılması, erken tanı olanağı sağlamaktadır.

HIV p24 Antijen testi laboratuarımızın mikrobiyoloji bölümünde uzmanlarımızın gözetiminde deneyimli laborantlarımız tarafından çalışılmaktadır.


Elisa Testi

HIV virüsü ile enfekte kişilerin savunma sisteminde bu virüsle savaşmak için HIV'e karşı özel antikorlar oluşur. Kandaki bu antikorlar oluşması 1 – 3 ay sürebilir.Kandaki bu antikorların ELISA yöntemiyle saptayan HIV testi yöntemine Anti-HIV testi denir.

Eliza ( Anti-Hiv ) testi laboratuarımızın mikrobiyoloji bölümünde uzmanlarımızın gözetiminde deneyimli laborantlarımız tarafından çalışılmaktadır.


Şüpheli bir cinsel temas sonrasında mutlaka HIV testi yaptırın!

Laboratuarımızda erken tanı HIV testi (AIDS Testi) olarak VIDAS HIV DUO ULTRA testi uygulanmaktadır. VIDAS 4.jenerasyon HIV testi 2 saat içerisinde sonuçlanıp antikor ve antijen sonuçları ayrı olarak verilmektedir.